RAYiOS

Digital Dental Solutions | آموزش دندان‌پزشکی دیجیتال همراه با دکتر علیرضا رضایی.
اشتراک‌گذاری
نام دستگاه:
نام دستگاه:

نام انحصاری تعریف شده دستگاه توسط کمپانی سازنده به زبان لاتین.

وب‌سایت:

صفحه این دستگاه در سایت کمپانی سازنده آن.

وضعیت:
عرضه شده

وضعیت به این منظور است که آیا این دستگاه عرضه شده و یا درحال‌حاضر عرضه نشده است.

نوع اتصال:
Wired

نوع اتصال دستگاه به معنای بی‌سیم یا باسیم بودن است.

نیاز به کامپیوتر:
بله

نیاز به کامپیوتر به این معناست که آیا این دستگاه برای کار کردن نیاز به کامپیوتر دارد یا خیر.

نوع کامپیوتر:
Separated

نوع کامپیوتر به معنای این است که آیا این دستگاه به همراه کامپیوتر به صورت All-In-One عرضه می‌شود، و یا کامپیوتر باید جدا تهیه شود. (در صورتی که دستگاه به هر دو صورت عرضه شود، در این قسمت نوشته خواهد شد)

نام کمپانی:
نام کمپانی:

نام انحصاری کمپانی به زبان لاتین.

کشور:
South Korea

کشوری که کمپانی در آن تأسیس شده و فعالیت می‌کند.

تاریخ تأسیس کمپانی:
2004

سال تأسیس کمپانی به میلادی.

Ray Medical CEO
مدیرعامل (CEO):
Sang Chul Lee

مدیرعامل (CEO) یا بالاترین مقام در کمپانی در حال حاضر (ممکن است در طول زمان تغییر کند).

وب‌سایت کمپانی:

وب‌سایت تأیید شده کمپانی.

Scoreboard of «RAYiOS» Intraoral Scanner
First Row:
Score: 23/50
Ai
Score: 3/5
3/5
Speed
Score: 2.5/5
2.5/5
Flow
Score: 4/5
4/5
Tracing
Score: 1/5
1/5
Accuracy
Score: 1/5
1/5
Second Row:
Score: 15/30
Open/Close
Score: 1.5/3
2.5/5
Software
Score: 0/3
0/5
Financial
Score: 2/3
3.3333333333333/5
Subscription
Score: 2/3
3.3333333333333/5
Ergonomics
Score: 2/3
3.3333333333333/5
Third Row:
Score: 2/20
Communication
Score: 0/2
0/5
Wireless
Score: 0/2
0/5
Caries Detection
Score: 0/2
0/5
Color Detection
Score: 0/2
0/5
Calibration
Score: 1/2
2.5/5
Extra Scores:
Score: 4

Note: None of these features have negative points; they only add 2 extra points to the scanner. Each of these points is unique to the respective scanner.

Crown Fit, Oral Report
Total Score:
/100
40
+
4
40%

تیپ(های) اسکنر

زاویه دید (FOV)

14×14.5mm

عمق (Depth)

18mm

دارا بودن تیپ خردسال
زاویه دید (FOV) خردسال

×mm

IOS Ergonomics - Tip
tip_fov_z

عمق (Depth) تیپ اسکنر

اندازه زاویه دید (FOV) تیپ اسکنر در محور X

اندازه زاویه دید (FOV) تیپ اسکنر در محور Y

اندازه زاویه دید (FOV) تیپ خردسال اسکنر در محور X

اندازه زاویه دید (FOV) تیپ خردسال اسکنر در محور Y

بدنه اسکنر

حجم (Volume)

263×43×49mm

وزن (Weight)

350g

IOS Ergonomics - Body

اندازه طول (L) اسکنر

اندازه عرض (W) اسکنر

اندازه ارتفاع (H) اسکنر

پشتیبانی از نمایشگرهای لمسی
N/A
دانلود نرم‌افزارها و درایورها
تعداد ورودی USB مورد نیاز*
N/A

*بخش «تعداد ورودی USB مورد نیاز» در بیشتر مواقع به این معناست که شما برای استفاده از تمامی وسایل اسکنر نیاز به این تعداد ورودی دارید. به طور مثال: کالیبره کردن.