کَد (CAD)

Digital Dental Solutions | آموزش دندانپزشکی دیجیتال (DDT) – آموزش‌ طراحی به کمک کامپیوتر یا کد (CAD) در دندان‌پزشکی دیجیتال همراه با دکتر علیرضا رضایی.
اشتراک‌گذاری