اسکنر داخل دهانی

Digital Dental Solutions | اسکنرهای داخل دهانی در دندان‌پزشکی دیجیتال همراه با دکتر علیرضا رضایی.
اشتراک‌گذاری

Aoralscan 2

کمپانی:
SHINING 3D
تاریخ عرضه:
2016

Aoralscan 3

کمپانی:
SHINING 3D
تاریخ عرضه:
12/09/2021

CEREC Bluecam

کمپانی:
Dentsply Sirona
تاریخ عرضه:
2009

CEREC Omnicam

کمپانی:
Dentsply Sirona
تاریخ عرضه:
2012

CEREC Primescan

کمپانی:
Dentsply Sirona
تاریخ عرضه:
2019

CS 3600

کمپانی:
Carestream
تاریخ عرضه:
2016

CS 3700

کمپانی:
Carestream
تاریخ عرضه:
20/06/2019

CS 3800

کمپانی:
Carestream
تاریخ عرضه:
13/07/2021

Element 2

کمپانی:
iTero, Align Technology
تاریخ عرضه:
N/A

Element 5D

کمپانی:
iTero, Align Technology
تاریخ عرضه:
N/A

Element Flex

کمپانی:
iTero, Align Technology
تاریخ عرضه:
N/A

Emerald S

کمپانی:
Planmeca
تاریخ عرضه:
N/A

Helios 600

کمپانی:
Eighteeth
تاریخ عرضه:
2022

Heron IOS

کمپانی:
3DISC
تاریخ عرضه:
2018

i500

کمپانی:
MEDIT
تاریخ عرضه:
2018

i600

کمپانی:
MEDIT
تاریخ عرضه:
N/A

i700

کمپانی:
MEDIT
تاریخ عرضه:
20/04/2022

RAYiOS

کمپانی:
Ray Medical
تاریخ عرضه:
N/A

TRIOS 3

کمپانی:
N/A
تاریخ عرضه:
N/A

TRIOS 4

کمپانی:
N/A
تاریخ عرضه:
N/A

TRIOS 5

کمپانی:
N/A
تاریخ عرضه:
N/A