Digital Dental Solutions

دسته بندی

آموزش

اسکنر داخل دهانی - تکنولوژی اسکنرهای داخل دهانی
آموزش
Alireza Rezaei

تکنولوژی اسکنرهای داخل دهانی

مقدمه از آنجایی که در قرن ۱۸ تکنیک‌های قالب‌گیری به روش مرسوم (Conventional) برای ثبت ساختار هندسی ۳ بعدی بافت‌های دندانی مورد استفاده قرار می‌گرفت،

پرینت سه بعدی دست دندان کامل به وسیله ی پرینترهای سه بعدی
آموزش
Alireza Rezaei

پرینت کامل دندان با پرینترهای سه بعدی

مقدمه امروزه، پنجاه میلیون دنچر کامل در هر سال در سطح جهان تولید می‌شود، اما تنها یک صدم آن‌ها به کمک ابزار دیجیتال تولبد می‌شوند.