Digital Dental Solutions

دسته بندی

Intraoral Scanner

اسکنر داخل دهانی - تکنولوژی اسکنرهای داخل دهانی
آموزش
Alireza Rezaei

تکنولوژی اسکنرهای داخل دهانی

مقدمه از آنجایی که در قرن ۱۸ تکنیک‌های قالب‌گیری به روش مرسوم (Conventional) برای ثبت ساختار هندسی ۳ بعدی بافت‌های دندانی مورد استفاده قرار می‌گرفت،