کتاب اسکنرهای داخل دهانی

و کاربرد آن در دندانپزشکی دیجیتال

بدون تردید روز به روز بر کاربرد سیستم های دیجیتال در دندانپزشکی افزوده خواهد شد تا دندانپزشکی با محوریت دیجیتال بتواند جایگزین مناسبی برای روش های درمان سنتی باشد. اسکنرهای داخل دهانی در آینده ی نزدیک نقش اصلی را در دندانپزشکی دیجیتال خواهند داشت.

ایشان در این کتاب با جمع آوری کلیه اطلاعات به صورت عملی و بررسی طیف گسترده‌ای از مقالات و تحقیقات انجام شده تا پایان سال ۲۰۲۱ مربوط به این ابزار مهم در حوزه‌ی Digital Dentistry اقدام به تالیف این مجموعه نموده‌اند. 

این مجموعه اولین کتابی است که در دنیا در ارتباط با اسکنرهای داخل دهانی به رشته تحریر درآمده است و سعی شده به زبان ساده و روان گفته شود.