صفحه

کتاب اسکنرهای داخل دهانی

کتاب دکتر علیرضا رضایی با نام «اسکنرهای داخل دهانی و کاربرد آن در دندانپزشکی دیجیتال» برای اولین بار در دنیا در حوزه دندان‌پزشکی دیجیتال.

بدون شک استفاده از سیستم های دیجیتال در دندانپزشکی روز به روز افزایش خواهد یافت تا دندانپزشکی دیجیتال جایگزین مناسبی برای روش های درمانی سنتی باشد. اسکنرهای داخل دهانی در آینده نزدیک نقش مهمی در دندانپزشکی دیجیتال خواهند داشت.

دکتر علیرضا رضایی در این کتاب تمامی اطلاعات را به صورت کاربردی گردآوری کرده و مجموعه وسیعی از مقالات و تحقیقات انجام شده تا پایان سال 2021 در رابطه با این ابزار مهم در حوزه دندانپزشکی دیجیتال را بررسی کرده است.

این کتاب اولین کتابی است که در دنیا در رابطه با اسکنرهای داخل دهانی نوشته شده است و سعی شده به زبانی ساده و روان نوشته شود که در حال حاضر برای چاپ به زبان انگلیسی آماده می شود.

همچنین، کتاب های دیگری نیز در راه هستند!