Digital Dental Solutions

دسته بندی

اسکنر داخل دهانی

آموزش دندان پزشکی دیجیتال – آموزش اسکنرهای داخل دهانی (Intraoral scanners) در دندان‌پزشکی دیجیتال با دکتر علیرضا رضایی

اسکنر داخل دهانی - تکنولوژی اسکنرهای داخل دهانی
آموزش

تکنولوژی اسکنرهای داخل دهانی

مقدمه از آنجایی که در قرن ۱۸ تکنیک‌های قالب‌گیری به روش مرسوم (Conventional) برای ثبت ساختار هندسی ۳ بعدی بافت‌های دندانی مورد استفاده قرار می‌گرفت، با این اوصاف تغییرات حجمی

بیشتر بخوانید »