اولین و بزرگترین مرجع آموزش و معرفی تجهیزات دندانپزشکی دیجیتال در ایران
The first and largest reference for digital dental education and introduction in Iran

ارزیابی آنالیز Wits در درمان های ارتودنسی به روش دستی و دیجیتال

در ارتودنسی برای تشخیص وطرح درمان از آنالیز های مختلفی استفاده می کنیم  .یکی از...

error: