اولین و بزرگترین مرجع آموزش و معرفی تجهیزات دندانپزشکی دیجیتال در ایران
The first and largest reference for digital dental education and introduction in Iran

ارزیابی آنالیز Down در درمان های ارتودنسی به روش دستی و دیجیتال

یکی از آنالیزهایی که ما برای تشخیص و طرح درمان در ارتودنسی استفاده می‌کنیم آنالیز...

ارزیابی آنالیز Tweed در درمان های ارتودنسی به روش دستی و دیجیتال

این سیستم به دندانپزشک این اجازه را می دهد که مشکل بیمار را به سه دسته ی صورتی –...

ارزیابی آنالیز Wits در درمان های ارتودنسی به روش دستی و دیجیتال

در ارتودنسی برای تشخیص وطرح درمان از آنالیز های مختلفی استفاده می کنیم  .یکی از...

error: